wat-is-een-introvert

Wat is een Introvert (Volledige uitleg met Tips)

Een introvert individu bezit kenmerken die geassocieerd worden met introversie, een persoonlijkheidstype dat gekenmerkt wordt door een voorkeur voor interne gedachten en ideeën boven externe prikkels. Ze brengen liever tijd door met een select groepje mensen dan in het gezelschap van grote groepen of mensenmassa’s.

Wat is een introvert?

Een introvert individu belichaamt de kenmerken van een persoonlijkheidstype dat introversie wordt genoemd. Het houdt in dat ze zich graag concentreren op hun interne overpeinzingen en concepten in plaats van op externe factoren. Ze brengen liever tijd door met een beperkt aantal individuen dan dat ze in het gezelschap zijn van grote groepen of menigtes. Hoewel sommige mensen introversie associëren met verlegenheid, eenzaamheid en terughoudendheid, omvat dit persoonlijkheidstype veel meer dan deze eigenschappen.

De vier verschillende soorten introverten

alleen-rust-eenzaam-introvert

1. Sociale introverten

Het meest voorkomende type introvert dat we kennen staat bekend als sociaal introvert. Zo’n individu neigt sterk naar eenzaamheid en zal daar bewust mogelijkheden voor creëren. Ze beperken zich echter tot een kleine vriendenkring als ze socialiseren. Sociale introverte mensen kiezen voor deze levensstijl omdat ze echt plezier beleven aan hun eigen gezelschap en zich emotioneel uitgeput voelen als ze langere perioden met anderen optrekken. Het is cruciaal om sociale introversie te onderscheiden van verlegenheid of angst, omdat het gewoon een voorkeur is die vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd als afstandelijkheid of onverschilligheid.

2. Denkende introverten

Een denkende introvert besteedt een aanzienlijke hoeveelheid tijd aan zijn gedachten. Het wordt ook wel een vorm van intellectuele introversie genoemd. Deze persoon denkt graag na over alles wat hij observeert en hoort. Aangezien ze het grootste deel van hun tijd in gedachten doorbrengen, is het niet verwonderlijk dat ze een rijke en ingewikkelde innerlijke wereld bezitten. Dit is echter niet per se een negatieve eigenschap. Het introspectieve type heeft een uitzonderlijk vermogen tot zelfreflectie en is bedreven in het analyseren van sociale dynamieken. Ze zijn zich scherp bewust van de invloed die ze hebben op een bepaalde situatie. Sommige mensen nemen misschien ten onrechte aan dat het introspectieve type verdwaald is in hun fantasiewereld, terwijl ze in werkelijkheid diepgaand bezig zijn met kritisch denken.

3. Angstige introverte mensen

Een angstige introvert is een persoon die echte uitdagingen heeft in sociale interacties, soms in die mate dat het grenst aan sociale angst. De acties van deze persoon draaien om hun vermeende onvermogen om effectief te functioneren in grote groepen. Ze slaan uitnodigingen voor evenementen vaak af, niet omdat ze van eenzaamheid houden, maar omdat ze zich terdege bewust zijn van de hoge angstniveaus die het gezelschap van anderen zal oproepen. Dit type introvert zit vaak gevangen in een cyclus waarin ze zich hun toekomstige ervaringen voorstellen op basis van eerdere interacties, wat hun lage zelfbeeld versterkt. Cognitieve gedragstherapie kan helpen om deze negatieve denkpatronen te doorbreken.

4. Terughoudende introverte mensen

Het stille type is minder bekend, maar komt vrij veel voor als je er aandacht aan besteedt. Dit beschrijft een individu dat terughoudend is en de tijd neemt om mensen “op te warmen” voordat hij of zij zich volledig blootgeeft. Zulke mensen zijn niet bang voor sociale interacties; de meesten vinden het zelfs leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Ze zijn echter meestal selectief in tegen wie ze zich openstellen en geven er de voorkeur aan het grootste deel van zichzelf te bewaren voor degenen die hun vertrouwen hebben verdiend. Het kan de indruk wekken dat een gereserveerde introvert mysterieus is, maar in werkelijkheid observeren ze vanaf de zijlijn voordat ze actie ondernemen. Ze denken altijd na voordat ze iets zeggen; als ze iemand eenmaal vertrouwen, zal dat waarschijnlijk lang duren.

Wat is een introverte persoonlijkheid?

Een voorkeur voor eenzaamheid, introspectie en diep nadenken kenmerkt vaak een introverte persoonlijkheid. Introverte mensen laden hun energie meestal op door alleen te zijn in plaats van zich in sociale situaties te begeven. Ze kunnen terughoudender zijn in sociale situaties en liever luisteren dan spreken, en ze kunnen zich overweldigd voelen door te veel stimulatie of lawaai.

Tekenen dat je introvert bent

vrouw-eenzaam-bang-strand

1. Minder interesse in gezelligheid

Introverte mensen zijn geïnteresseerd in sociale, familiale en romantische relaties, maar vertrouwen daar niet zo op als extraverte mensen. In sociale situaties trekken ze zich meestal terug en blijven op zichzelf. Het bijwonen van sociale evenementen en feestjes kan introverte mensen uitputten door de voortdurende interacties en sfeer. In plaats van een wilde avond, kan een rustige avond thuis aantrekkelijker zijn voor een introvert.

2. Meer doordachte beslissingen

Niet op je gemak zijn met of vaak impulsieve beslissingen nemen of spontane acties ondernemen kan wijzen op introversie. Introverte mensen plannen en bereiden hun beslissingen voor en nemen de tijd om alle opties te evalueren.

Deze zorgvuldige afweging leidt tot betere keuzes die op de lange termijn voordelen opleveren als ze goed worden afgewogen. Sommige introverten kunnen echter moeite hebben om in bijna alle situaties besluitvaardig te zijn door hun neiging om te veel na te denken.

3. Minder zelfverzekerde communicatievaardigheden

In sociale situaties zijn extraverte mensen gemakkelijk te herkennen aan hun effectieve communicatievaardigheden. Ze spreken luid, beginnen vaak gesprekken, gebruiken expressieve handgebaren en maken meer oogcontact. Aan de andere kant hebben introverte mensen de neiging om zacht te praten, minder vaak te communiceren en hun lichaamsbewegingen te beperken. Introverte mensen kunnen echter met hun goede vrienden in een kleine groep een meer extraverte communicatiestijl vertonen, wat verwarrend kan zijn bij het bepalen van hun persoonlijkheidstype.

4. Meer introspectief & zelfbewust

Introverte mensen richten zich vaak naar binnen en besteden veel tijd aan het nadenken over zichzelf, hun behoeften en hun omstandigheden. Deze naar binnen gerichte houding hoeft echter niet te betekenen dat ze egocentrisch of egoïstisch zijn. Het betekent eerder dat ze op zoek zijn naar een dieper begrip van zichzelf.

Naast het nadenken over hun gedachten en emoties, denken introverte mensen ook zorgvuldig na over hoe hun acties de mensen om hen heen kunnen beïnvloeden. Door deze eigenschap lijken ze attenter en onzelfzuchtig, omdat hun beslissingen vaak gericht zijn op het voorkomen van negatieve gevolgen voor anderen.

Enkele veelvoorkomende misvattingen over introverten

leren-studeren-alleen-werken-thuis

1. Introverte mensen willen extravert zijn

Hoewel extraversie verschillende bewonderenswaardige kwaliteiten heeft, willen niet alle introverten dit persoonlijkheidstype aannemen. Introverten waarderen de voordelen die aan hun persoonlijkheidstrekken verbonden zijn en willen misschien geen extraverten worden.

2. Introverte mensen kunnen niet succesvol zijn

Succes kan op verschillende manieren gemeten worden en introverten kunnen net zo succesvol of succesvoller zijn dan extraverten, afhankelijk van de criteria. Introverte mensen kunnen bijvoorbeeld minder populair zijn op de middelbare school. Toch hebben ze de neiging om kwaliteiten te bezitten zoals bedachtzaamheid, goede besluitvaardigheden en het vormen van een sterke band met een paar vertrouwde personen.

De mythe dat introverten geen waarde hechten aan of uitblinken in relaties is onjuist. Hoewel ze misschien niet hun hele leven lang een grote sociale kring hebben, zijn introverte mensen over het algemeen attent en loyaal in hun hechte relaties.

3. Introverte mensen houden niet van mensen

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, hebben introverte mensen geen hekel aan mensen. Net als de meeste individuen hechten ze veel waarde aan en hebben ze baat bij hechte relaties met anderen. Maar introverte mensen hebben de neiging om hun sociale energie te sparen en te richten op mensen die hun behoeften begrijpen en ondersteunen.

4. Introverte mensen zijn ongelukkig

Het idee dat introverten ongelukkig zijn, kan voortkomen uit de aanname dat verlegen individuen introverten zijn. Er is echter geen bewijs voor het idee dat introverte mensen vatbaarder zijn voor depressies of angsten dan extraverte mensen.

Waardoor wordt iemand introvert?

Season 16 Nbc GIF by America's Got Talent

De oorzaak van introversie is nog steeds onzeker, maar er wordt aangenomen dat het voortkomt uit biologische en onbewuste factoren. Studies hebben aangetoond dat introverte en extraverte mensen verschillende hersenfuncties hebben, waarbij verschillen in doorbloeding en neurotransmitters in bepaalde hersengebieden zijn bestudeerd.

De amygdala en nucleus accumbens blijken een rol te spelen bij introversie, omdat ze betrokken zijn bij emoties en versterkingsgedrag met dopamine. Hersenscans laten zien dat introverte mensen minder dopamine reageren op nieuwe en spannende ervaringen dan extraverte mensen, wat resulteert in een minder belonende ervaring. Deze verschillen in het functioneren van de hersenen suggereren dat introversie of extraversie aangeboren is en niet het resultaat van omgevingsfactoren.

Introversie vs. verlegenheid: Wat is het verschil?

Verlegen zijn en introvert zijn kunnen elkaar overlappen, maar het zijn verschillende eigenschappen. In tegenstelling tot introversie heeft verlegenheid niets te maken met hoe je je energie gebruikt en aanvult, dus het is mogelijk om een verlegen extravert te zijn. Met de tijd en vertrouwdheid kan verlegenheid verminderen als je je meer op je gemak voelt in een nieuwe omgeving, zoals op school. Bovendien kan voortdurende steun van anderen ook helpen om verlegenheid te verlichten. Introversie daarentegen is een meer blijvend aspect van iemands persoonlijkheid.

Psychische aandoeningen verward met introversie

Bepaalde psychologische aandoeningen kunnen kenmerken vertonen die lijken op introversie, zoals sociale angststoornis, autismespectrumstoornis, agorafobie, selectief mutisme, gegeneraliseerde angststoornis, ADHD en schizofrenie. Alleen een professional in de geestelijke gezondheidszorg kan onderscheid maken tussen introversie en deze aandoeningen en de juiste behandeling bieden. In sommige gevallen is introversie niet het onderliggende probleem, maar kan het wel bijdragen aan andere. Daarom is een goed begrip van iemands psychologische profiel nuttig om de juiste behandeling te krijgen.

Veelvoorkomende problemen die introverte mensen ervaren

rust-introvert-alleen

1. Eigenwaarde

Ouders van introverte kinderen moeten zich wellicht bewust zijn van het belang om zich bezig te houden met de innerlijke wereld van hun kind en niet alleen te reageren op wat ze zeggen. In tegenstelling tot extraverte kinderen hebben introverte kinderen andere ouderlijke betrokkenheid nodig om hun innerlijke wereld te stimuleren, en één-op-één feedback is essentieel voor hun ontwikkeling. Zonder deze steun kunnen ze worstelen met een laag zelfbeeld. Therapie kan deze innerlijke groei effectief bevorderen in gevallen waarin deze adequaat gefaciliteerd moet worden.

2. Connectie met jezelf verliezen

Introverte mensen kunnen eenzaamheid ervaren ondanks dat ze tijd voor zichzelf nodig hebben. Dit kan onverwacht zijn, maar introverte mensen met een laag gevoel van eigenwaarde kunnen zichzelf overmatig isoleren, wat het probleem kan verergeren dat ze zich niet verbonden voelen met anderen en geen betekenis of doel hebben. Verbinding met anderen is cruciaal om je doelgericht te voelen.

3. Een romantische relatie willen vinden

Introverte mensen hebben vaak moeite met het vinden van een romantische relatie. Ze kunnen hulp nodig hebben om nieuwe mensen te ontmoeten of om zich op hun gemak te voelen in sociale situaties. Het leidt vaak tot gevoelens van eenzaamheid en isolatie van iedereen. Therapie kan introverte mensen helpen om hun verlangens en verwachtingen voor een romantische relatie te onderzoeken en strategieën te ontwikkelen om een betekenisvolle band met anderen op te bouwen. Door hun behoeften en voorkeuren te begrijpen, kunnen introverten bevredigende relaties vinden die passen bij hun unieke persoonlijkheidskenmerken.

4. Omgaan met overprikkeling en prikkelbaarheid

Voor introverte mensen kan een overprikkelde omgeving overweldigend en uitputtend zijn, wat leidt tot gevoelens van prikkelbaarheid en frustratie. Introverte mensen moeten strategieën leren om hun overprikkeling te beheersen en hun prikkelbaarheid te minimaliseren. Dit kan inhouden dat ze pauzes nemen uit sociale situaties of kalmerende technieken gebruiken zoals diep ademhalen of mindfulness. Therapie kan introverte mensen ook nuttige hulpmiddelen en technieken bieden om in hun dagelijks leven met overprikkeling en prikkelbaarheid om te gaan.

5. Omgaan met maatschappelijke druk

Introverte mensen kunnen maatschappelijke druk voelen om zich te conformeren aan extraverte normen, zoals extravert en assertief zijn en voortdurend met anderen omgaan. Dit kan overweldigend zijn en ervoor zorgen dat ze het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn, of dat er iets mis is met hen. Een therapeut kan introverte mensen helpen om met deze gevoelens om te gaan en te begrijpen dat hun introverte neigingen waardevol zijn en omarmd moeten worden. Therapie kan ook hulpmiddelen bieden om grenzen te stellen, nee te zeggen tegen sociale evenementen en om te gaan met schuldgevoelens of angstgevoelens die kunnen ontstaan. Uiteindelijk moeten introverte mensen voorrang geven aan hun eigen behoeften en waarden boven externe maatschappelijke verwachtingen.

De beste manieren om te gedijen als introvert

vrouw-supermarkt-boodschappen

  • Erken je sterke en zwakke punten. Introversie is geen zwakte maar een unieke manier van functioneren. Identificeer waar je in uitblinkt en waar je moeite mee hebt in vergelijking met extraverte mensen. Dit zal je helpen om je introverte kwaliteiten te waarderen als pluspunten.
  • Neem de tijd om op te laden. Sociale evenementen en vergaderingen kunnen vermoeiend zijn voor introverte mensen – plan pauzes tussen deze activiteiten om op te laden. Je kunt deze tijd gebruiken om te mediteren of om ontspannende activiteiten te doen om je energie te herstellen.
  • Pas je omgeving aan. Investeer in een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking om afleiding te minimaliseren als je nauw samenwerkt met anderen. Overweeg om je werkplek in te richten op een manier die voor jou comfortabel voelt. Je kunt je tijd ook verdelen tussen werken in verschillende omgevingen, zoals op afstand of in een co-working space.
  • Maak digitaal contact met collega’s. Als persoonlijke sociale evenementen niet jouw ding zijn, probeer dan online relaties op te bouwen met collega’s. Gebruik videocommunicatietools zoals Skype of Zoom om virtuele evenementen te plannen of chatplatforms zoals Slack om op afstand in contact te komen met collega’s. Je kunt ook een digitale sociale groep starten als je bedrijf er geen aanbiedt.
  • Oefen uitdagende vaardigheden. Als er vaardigheden zijn die je moet verbeteren, zoals spreken in het openbaar of interviewen, oefen dan totdat je je zelfverzekerd voelt. Dit zal je helpen om je meer ontspannen en zelfverzekerd te voelen in deze situaties.
  • Stel grenzen. Kom op voor jezelf en je grenzen, zelfs als dat betekent dat je een nieuwe omgeving moet zoeken. Praat met HR over het comfortabeler maken van je werkplek of verlaat netwerkevenementen eerder als dat nodig is. Goede werkgevers zullen aanpassingen maken voor het welzijn van hun werknemers.
Vorige artikel Volgende artikel