Privacy Policy

*** Definitie: Wanneer in de tekst gesproken wordt over ”Wij” , betekent dit de webmaster en de eigenaar van de website en internet domeinnaam. Dit sluit “Vertrouwde partners” uit (zie tekst hieronder).
Wij zijn verantwoordelijk voor gedegen data management en onderschrijven de principes van de wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland en de Europese Unie. Wij zijn het eens met de regels van het privacybeleid van WOT (Web of Trust). We beschermen de privacy van onze gebruikers en handhaven de veiligheid van persoonlijke gegevens die van u ontvangen zijn. Als u contact met ons opneemt zal u worden gevraagd om persoonlijke basisgegevens te verstrekken. De door u verstrekte informatie is niet beschikbaar voor verkoop, verspreiden van SPAM, gebruik door derden of andere “illegale” acties. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van uw reactie als u een boodschap bij ons heeft achtergelaten.

Op onze site is uw privacy onze prioriteit. We zijn verantwoordelijk voor het beschermen van uw privacy te allen tijde, in alle situaties, zo veel mogelijk en zo ver als redelijkerwijs van ons kan worden verwacht. De informatie die wij verzamelen over u als u contact met ons opneemt, wordt alleen gebruikt om uw reactie verwerken.
Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen ?

Wanneer u contact met ons opneemt, zal u gevraagd worden om een formulier in te vullen dat vraagt om uw naam, e-mail adres en andere relevante informatie voor het verwerken van uw reactie. Wij zullen geen gegevens delen met vertrouwde partners of derden. En we zullen uw reactie met absolute discretie behandelen.
Gebruik van log-bestanden .

Wanneer u onze site bezoekt registreren wij automatisch uw type browser, het land waar u vandaan komt en uw tijden van toegang en bezochte pagina’s op een interne ( beveiligde ) statistieken pagina. Wij gebruiken deze informatie om site evaluaties uit te voeren, om te zien waar bezoekers vandaan komen en voor het bijhouden van het pagina bezoek van de gebruiker. Deze gegevens helpen ons om te bepalen welke inhoud het meest aansprekend worden geacht voor onze bezoekers en daarmee kunnen we de aantrekkelijkheid van onze site maximaliseren voor de bezoeker. Log bestanden zijn op geen enkele wijze  gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Links naar andere sites.
Deze website kan links bevatten naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat wanneer u klikt op een van die links, u deze site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen over u en wij raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites te lezen, want hun privacy beleid kan afwijken van het onze.

Mededeling.
Als u contact met ons opneemt, zal de webmaster altijd – indien mogelijk – antwoord geven op serieuze berichten. Wij zullen niet reageren op alle soorten van “Internet verontreiniging” (spam, agressieve verkoopmethoden, het verzamelen van e-mailadressen, versleutelde tekstcodes enz. ) die we niet vertrouwen.

Disclaimer .
Hoewel we er alles aan doen om de privacy van gebruikers en absolute discretie te bewaren, moeten we wellicht persoonlijke informatie openbaar maken wanneer dat wettelijk verplicht is en waarin we een goed vertrouwen hebben om te geloven dat een dergelijke handeling nodig is om te voldoen aan een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of juridische proces dat wordt gevoerd in verband met onze website.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ( legale of illegale ) activiteiten die niet zijn uitgevoerd door ons, omdat we dat niet kunnen controleren en / of er geen kennis van hebben!
“Eerlijkheid duurt het langst”

De webmaster van deze site garandeert dat de site geen kwade bedoelingen heeft en slechts bedoeld is om inspiratie en informatie te leveren.

Uw feedback is altijd welkom .
Wij zijn blij met uw opmerkingen en vragen over ons privacy beleid of iets anders waarover u zou willen praten. Om contact met ons te krijgen kunt u schrijven naar het adres vermeld op onze site. Suggesties om onze site te verbeteren zijn altijd welkom!