Plastische chirurgie geen taboe meer

Uit recente onderzoek is gebleken dat het heersende idee over plastische chirurgie steeds verder verandert: mensen zijn het normaler gaan vinden en oordelen dan ook minder negatief over mensen die hiervoor kiezen.

Plastische chirurgie is tegenwoordig niet alleen meer weggelegd voor de sterren in Hollywood en onze eigen BN’ers. Uit nieuw consumentenonderzoek is dan ook gebleken dat de houding ten opzichte van deze chirurgievorm steeds opener is geworden.

De focus van het onderzoek lag ook daadwerkelijk op de acceptatiegraad van cosmetische ingrepen in de samenleving. 71 procent van de ondervraagden gaf aan te denken dat de maatschappij minder bevooroordeeld staat tegenover plastische chirurgie dan vijf jaar geleden.

Tweederde van de respondenten (62 procent) heeft daarbij het gevoel dat deze minder veroordelende kijk een positief effect heeft op de instelling aangaande een persoonlijke ingreep. Met andere woorden: men zou zich nu minder schamen om voor een correctie uit te komen, hoe klein of groot ook.

De meest ingeburgerde ingrepen zijn borstvergroting, facelift en buikwandcorrectie. Bij de non-operatieve ingrepen zijn dit lippen opvullen, botox- en laserbehandelingen om haar te verwijderen, maar ook wallen onder de ogen.

Vorige artikel Volgende artikel