Een Narcist Herkennen door 1 Vraag te Stellen

Een Narcist Herkennen door 1 Vraag te Stellen

Wat is narcisme?

Narcisme is een term die verwijst naar een persoonlijkheidskenmerk waarbij iemand een overdreven gevoel van eigenwaarde heeft en vaak een gebrek aan empathie voor anderen vertoont. Mensen met narcistische eigenschappen kunnen zichzelf als superieur beschouwen en constant verlangen naar bewondering en bevestiging van anderen. Ze hebben de neiging om zichzelf te overschatten en anderen te onderwaarderen.

Narcisme kan verschillende gradaties hebben, van milde narcistische eigenschappen tot de meer ernstige narcistische persoonlijkheidsstoornis. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vertonen doorgaans een langdurig patroon van grandiositeit, behoefte aan bewondering en een gebrek aan inlevingsvermogen.

Het is belangrijk op te merken dat narcisme op zichzelf geen klinische aandoening is, maar eerder een persoonlijkheidskenmerk dat bij verschillende mensen in verschillende mate kan voorkomen. Als narcistische eigenschappen echter ernstige problemen veroorzaken in iemands leven of relaties, kan professionele hulp zoals therapie nodig zijn om deze problemen aan te pakken.

Narcisme vaststellen met 1 vraag

Een nieuw onderzoek suggereert dat je, om een narcist te herkennen, alleen maar één vraag hoeft te stellen. Als je je afvraagt of die nieuwe persoon in je leven erg vol van zichzelf is, of je beste vriend alleen lijkt te geven om “ik, ik, ik,” of je je afvraagt of die veelbelovende collega op het werk een groot ego heeft, hoef je slechts één vraag te stellen en die luidt: “In hoeverre ben je het eens met deze stelling: ‘Ik ben een narcist.’ (Let op: Het woord ‘narcist’ betekent egoïstisch, zelfgericht en ijdel).” Mensen beoordelen in hoeverre ze het hiermee eens zijn op een schaal van één tot zeven, waarbij één staat voor “niet erg waar voor mij” en zeven voor “zeer waar voor mij.”

Uit onderzoek blijkt dat mensen die narcistisch zijn, zich niet schamen voor deze eigenschap. Sterker nog, ze zijn er zelfs trots op en hebben er daarom geen moeite mee om er vooruit te komen. Dit komt doordat mensen met narcistische eigenschappen vaak opgeblazen ego’s hebben, voelen zich vaak verheven, uniek en onbegrepen, en dit kan hen vaak isoleren van anderen. Ze vertonen ook minder empathie jegens anderen.

Terwijl deze enkele vraag de traditionele tests niet volledig kan vervangen voor diagnostische doeleinden, kan het nuttig zijn in bepaalde situaties, zoals online of telefonische enquêtes waar geen tijd is voor een uitgebreide narcismetest. Het is echter belangrijk op te merken dat de vraag niet bedoeld is om mensen buiten onderzoeksverband te categoriseren. Het is zeldzaam dat mensen zichzelf als narcistisch bestempelen, en dit is over het algemeen goed nieuws.

Vorige artikel Volgende artikel