hoe-herken-je-psychopaat-tekenen

Hoe Herken je een Psychopaat? 20 Duidelijke Tekenen

Veel psychopathische mensen zijn pathologische leugenaars en meesterlijke manipulatoren, wat het veel moeilijker kan maken om de tekenen van een psychopaat te herkennen. Psychopathische trekjes en kenmerken worden vaak duidelijker als je vaker interacties hebt met een persoon, op dat moment kunnen de symptomen van psychopathie duidelijker worden.

Hier zijn 20 tekenen van een psychopaat om op te letten:

1. Gebrek aan verantwoording en het spelen van het schuldspel

boos-gefrustreerd-psychopaat

Psychopaten begaan enkele van de wreedste, gewelddadigste en gruwelijkste daden in de samenleving. Ze nemen echter zelden verantwoordelijkheid voor hun daden. In plaats daarvan zullen ze eerder anderen de schuld geven, smoesjes verzinnen en proberen hun daden goed te praten, hoe slecht ze ook zijn. Dit teken van een psychopaat duidt op hun gebrek aan moraal en geweten, wat betekent dat ze niet hetzelfde gevoel van ‘goed en fout’ hebben als de meeste mensen.

2. Verveling en sensatiezoekend gedrag

Omdat psychopaten een aantal van de normale emotionele draden missen die de meeste mensen wel hebben, is er veel meer voor nodig om ze op te winden, blij te maken of op te winden. Psychopaten zijn over het algemeen minder impulsief dan sociopaten omdat ze niet gedreven worden door sterke emoties, maar hun afgestompte emotionele reactie kan ervoor zorgen dat ze op zoek gaan naar sensatie. Dit kan de reden zijn waarom psychopaten vaker betrokken zijn bij misdaad, geweld, seksuele promiscuïteit en drugs- of alcoholgebruik.

3. Oppervlakkige charme en charisma

Psychopaten kunnen zeer charmante, charismatische en overtuigende mensen zijn. Dit geldt vooral voor vrouwelijke psychopaten, die socialer en emotioneler zijn dan hun mannelijke tegenhangers. Hoewel ze geen echte empathie hebben, zijn ze vaak erg bedreven in het “faken” van prosociaal gedrag zoals vleierij, vriendelijkheid en valse sympathie. Ze kunnen deze vaardigheden gebruiken om van mensen te krijgen wat ze willen, maar uiteindelijk kunnen ze de act niet volhouden. Na verloop van tijd zullen de charme en het charisma waarschijnlijk slijten en een onderliggende kilte of wreedheid onthullen.

4. Uitbuiting van anderen voor persoonlijk gewin

Een psychopaat zal anderen gebruiken, misbruiken en uitbuiten, vooral als dat betekent dat hij iets krijgt wat hij wil. In hun streven naar macht, rijkdom en roem gaan ze tot het uiterste om hun doel te bereiken. Dit zal onvermijdelijk veel slachtoffers op hun pad achterlaten, en een psychopaat zal geen wroeging hebben als hij iemand onder de bus moet gooien om vooruit te komen, zelfs als deze persoon hem onderweg heeft geholpen.

5. Berekende en strategische planning

vrouw-oog-boos-frustratie

Terwijl sociopaten worden gedreven door emoties, is een psychopaat koelbloedig en berekenend in zijn besluitvorming. Dit kan hem gevaarlijker maken, omdat het niet zo gemakkelijk te voorspellen is wat hij zal doen of wanneer hij zijn zet zal doen. Sommige psychopaten bedenken gedetailleerde plannen om mensen die van nature vrijgevig zijn op te lichten, uit te buiten of er misbruik van te maken. Hoewel psychopaten over het algemeen geen geduldige individuen zijn, zijn ze meestal minder impulsief dan sociopaten.

6. Onnodige wreedheid of een gemene streek

Zodra de oppervlakkige charme en het charisma slijten, zal een psychopaat vaak momenten van wreedheid of gemeenheid laten zien. Dit kunnen roddels zijn, bijtende opmerkingen, agressief uithalen naar anderen of vermaakt worden wanneer ze iemand kwetsen of in verlegenheid brengen. Wreedheid en gemeenheid zijn kenmerkende tekenen van een psychopaat en leiden meestal tot een patroon van het schenden van de rechten van anderen.

7. Gewelddadige neigingen, misbruik of agressie

Een van de gevaarlijkste tekenen van een psychopaat is de neiging tot geweld, agressie en misbruik. Psychopathie is een van de sterkste voorspellers van gewelddadig gedrag, inclusief misdaden en seksueel geweld. Helaas zullen veel gewelddadige psychopaten recidiveren, zelfs na behandeling, rehabilitatie, gevangenisstraf of andere juridische gevolgen.

8. Sadistisch genot van pijn en lijden

Sadisme is een woord dat een ziekelijk gevoel van plezier in de pijn en het lijden van anderen beschrijft. Voor sommige psychopathische mensen is de pijn van anderen seksueel opwindend. Aan de andere kant is genot niet-seksueel en heeft het meer te maken met opwinding, macht of de ‘rush’ van de ervaring. Niet alle psychopaten zijn sadistisch, maar deze eigenschap is geen ongewone eigenschap in een psychopaat.

9. Leugens, overdrijvingen en oneerlijkheid

Veel psychopaten zijn geneigd tot pathologisch liegen. Ze kunnen de waarheid overdrijven om hun zin te krijgen, hun ego op te blazen of om anderen te laten denken, voelen of doen wat zij willen. Normale mensen voelen zich over het algemeen schuldig of op zijn minst een beetje bezorgd als ze betrapt worden op een leugen, maar het gebrek aan geweten van een psychopaat maakt van liegen een activiteit zonder schuldgevoel. Bedrog is zelfs een opgesomd symptoom van ASPD en kan zich manifesteren als iemand die ‘doet alsof’ hij spijt heeft en bezorgd is om andere mensen.

10. Geen respect voor regels, wetten en normen

tunnel-mensen-koppel

Psychopaten volgen niet dezelfde ethische code als de meeste mensen in de samenleving en daarom gedragen ze zich vaak op immorele of illegale manieren. Dit kunnen kleine overtredingen zijn zoals ongepaste opmerkingen en godslastering, of ernstige overtredingen zoals misdaad en geweld. Niet alle psychopaten zijn gewelddadige criminelen, maar een hoog percentage van degenen die misdaden plegen (vooral gewelddadige misdaden) hebben psychopathische trekken.

11. Behoefte aan macht, controle en dominantie

Veel psychopaten zoeken posities van macht en autoriteit omdat ze genieten van dominantie en controle over andere mensen. Volgens onderzoek kunnen psychopaten leiderschapsposities in het bedrijfsleven zoeken en bemachtigen, wat suggereert dat er een kern van waarheid zit in het stereotype van de “psychopathische CEO”. Er is ook een bekende overlap tussen psychopathie, narcisme en machiavellisme (immorele en uitbuitende neigingen), wat kan leiden tot deze honger naar controle.

12. Meesters in bedrog

Nog een duidelijk waarschuwingssignaal van een psychopaat is iemand die bijzonder bedreven lijkt in de kunst van het misleiden. Psychopaten zijn meesters in misleiding en gebruiken verdraaiingen van de waarheid, gaslighting en andere oneerlijke tactieken om anderen emotioneel te manipuleren en een valse voorstelling van zaken te geven. Helaas kunnen psychopaten in behandeling deze misleidende tactieken gebruiken om hulpverleners en behandelaars voor de gek te houden en hen te laten denken dat ze verbeterd zijn.

13. Onaangedaan en niet bang voor consequenties

Veel mensen die crimineel gedrag vertonen, leven in angst om gepakt te worden. Psychopaten hebben echter niet altijd diezelfde angst. Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat psychopaten afwijkingen zouden hebben in hersengebieden die zorgen voor normale angstreacties en gebieden die te maken hebben met impulscontrole en goede besluitvorming op de lange termijn.

14. Vijandig en oppositioneel van aard

Een andere minder bekende eigenschap van psychopaten is een vijandige en oppositionele houding. Hoewel psychopaten zich voor korte tijd vriendelijk en charmant kunnen voordoen, is hun ware aard agressief. Psychopaten hebben vaker racistische, seksistische of misogynistische opvattingen over anderen en behandelen mensen op een kwaadaardige of onvriendelijke manier. Ze zijn misschien twistzieker en strijdlustiger en zoeken conflicten en confrontaties op (terwijl de meeste mensen die juist proberen te vermijden).

15. Afstandelijk, koud en gevoelloos gedrag

Psychopaten vertonen vaak een koude, gevoelloze en apathische houding. Er wordt aangenomen dat de verschillen in de structuur van hun hersenen hun vermogen om een normaal scala aan menselijke emoties te ervaren beperken, waardoor ze minder snel sterke gevoelens ervaren. In situaties waarin anderen verdrietig, overstuur, angstig of opgewonden zijn, kan een psychopaat vreemd afstandelijk of apathisch overkomen.

16. Slechte aandachtsspanne en verlies van interesse

kunst-frustratie-psycho

Een van de minder bekende tekenen van een psychopaat is een slechte aandachtsspanne, die zich op dezelfde manier kan manifesteren als symptomen van ADHD. Een psychopaat raakt snel verveeld door activiteiten, taken en mensen en is altijd op zoek naar iets spannenders om te doen of te zien. Dit kan ertoe leiden dat ze snel hun interesse verliezen in doelen, projecten of relaties die ooit belangrijk voor ze leken. Daarnaast kan dit samengaan met een patroon van onverantwoorde beslissingen nemen of taken opgeven voordat ze af zijn.

17. Gedragsproblemen in de kindertijd

Antisociale persoonlijkheidsstoornis kan pas gediagnosticeerd worden na de leeftijd van 18 jaar, maar de tekenen en symptomen van ASP beginnen meestal in de kindertijd of vroege adolescentie. De meeste psychopaten vertonen tekenen van een gedragsstoornis voor hun 15e, en de ernstigste psychopaten kunnen hun gedragsproblemen terugvoeren tot voor hun 10e. Enkele veelvoorkomende tekenen van een psychopaat in de kindertijd zijn veelvuldige vechtpartijen, liegen, stelen, wreedheid tegen dieren of andere kinderen, en minachting voor regels of gezag.

18. Gebrek aan geweten

Zelfs als ze een ander persoon kwaad doen, zal een psychopaat geen oprecht berouw voelen voor zijn daden en zich niet laten afschrikken door de gevolgen van zijn daden als hij in de problemen komt. Dit maakt ze extra gevaarlijk omdat ze hun gedrag minder snel zullen beperken uit angst om gepakt te worden en zich daarna schuldig te voelen. Psychopaten leren ook minder snel van hun fouten.

19. Abnormale manier van denken

Abnormale gedachten komen vaak voor bij psychopaten omdat hun hersenen anders zijn bedraad. Hierdoor kunnen ze vreemde, rare of aanstootgevende opmerkingen maken tijdens normale gesprekken. Een psychopaat kan af en toe een verontrustend kijkje geven in hun verwrongen geest als ze praten over vreemde dingen die ze leuk vinden, gemene opmerkingen over anderen, of uitspraken die duidelijk maken dat ze niets geven om iemand anders.

20. Een spoor van korte, gebroken relaties

Omdat psychopaten zich niet kunnen inleven in andere mensen, is het logisch dat ze moeite hebben met het aangaan en onderhouden van hechte relaties. Hoewel ze hun charme of overtuigingskracht kunnen gebruiken om iemand voor de gek te houden, hebben ze meestal niet het vermogen om deze relaties op lange termijn te onderhouden. Daarom hebben de meeste psychopaten zeer korte, oppervlakkige relaties, evenals een lang spoor van individuen die ze hebben verraden, gekwetst of in vijanden hebben veranderd.

Vorige artikel Volgende artikel