hoe-herken-je-een-sociopaat

Hoe Herken je een Sociopaat?

Een sociopaat is waarschijnlijk een ‘probleemkind’ geweest en vertoonde moeilijk gedrag toen hij jonger was. Naarmate ze ouder worden, zijn ze waarschijnlijk zeer succesvol, wat een gevolg is van hun bereidheid om hun concurrentie en collega’s te overtreffen, hun verlangen naar en geloof in succes, en hun gebrek aan risicomijdend gedrag. Zo zijn ze waarschijnlijk te vinden in functies als effectenmakelaar, CEO of zelfs als politicus.

Een andere mogelijkheid is dat een sociopaat in de marge van de maatschappij leeft en weinig interesse heeft in mensen. Ze kunnen worden gezien als excentriek en zullen waarschijnlijk onafhankelijk rijk zijn. Met andere woorden, ze veroveren het systeem of vermijden het helemaal. Ze hebben natuurlijk weinig goede vrienden en leggen eerder contacten met mensen die ze kunnen gebruiken of met mensen die ze als gelijken zien en die ze kunnen bewonderen.

Ze zullen koud en manipulatief zijn in relaties en mogelijk emotioneel misbruik maken, hoewel dit niet noodzakelijk opzettelijk wraakzuchtig hoeft te zijn. In alle gevallen lijkt de psychopaat echter zeer intelligent, charmant en charismatisch om mee te praten en alleen voorzichtigheid kan hun ware motivaties aan het licht brengen.

Iemand die beschreven wordt als een sociopaat zal verschillende eigenschappen hebben. Deze kenmerken zijn onder andere:

 • Oppervlakkige emoties – Gebrek aan echte emotie als reactie op gebeurtenissen, beperkt vermogen om liefde te voelen
 • Manipulatief – Sociopaten gebruiken hun oppervlakkige charme en hoge IQ om anderen te manipuleren om hun doel te bereiken, en door hun gebrek aan empathie kunnen ze dit doen zonder zich schuldig te voelen of wroeging te hebben
 • Heimelijk – Hebben weinig behoefte aan anderen en zijn zeer heimelijk in hun handelingen betekenisvol
 • Autoritair – Vaak ziet de sociopaat zichzelf als een noodzakelijke autoriteit en is hij voorstander van een totalitair bewind.
 • Wettigheid – In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zal een sociopaat op latere leeftijd waarschijnlijk geen probleem vormen voor de wet, maar eerder mazen in de wet zoeken, een machtspositie verwerven of naar een ander gebied verhuizen zodat hun gedrag wordt getolereerd.
 • Impulsief gedrag – Een gebrek aan spijt en empathie maakt dat sociopaten eerder plotselinge overhaaste beslissingen nemen op basis van de huidige feiten
 • Dwangmatig liegen – Als onderdeel van hun façade en als middel om een doel te bereiken, zijn sociopaten dwangmatige leugenaars en zullen ze zelden de waarheid spreken, waardoor ze moeilijk te doorgronden zijn.
 • Narcisme – een persoonlijkheidsstoornis op zich waarbij het individu sterke liefde en bewondering voor zichzelf voelt (vaak een verdedigingsmechanisme tegen een diepgewortelde lage waardering)
 • Gebrek aan empathie – onvermogen om sympathie te voelen voor anderen of om de emotionele gevolgen van hun daden te begrijpen
 • Koud, berekenend karakter – Het vermogen en de bereidheid om anderen in hun omgeving te gebruiken voor persoonlijk gewin
 • Grandioos zelfbeeld – Ze kunnen zichzelf zien als iemand die superieur is aan anderen en soms zelfs waanideeën hebben. Een sociopaat kan zichzelf zien als een geschikte heerser van een land of zelfs van de wereld, maar kan ook waanbeelden hebben zoals zichzelf zien als een God of superkrachten hebben.
 • Charmant – Hoewel de sociopaat niet in staat is om de emoties van anderen volledig te begrijpen, zijn ze wel in staat maar zeer bedreven in het nabootsen ervan en kunnen ze in eerste instantie charmant en normaal overkomen.
 • Hoog IQ – Vaak hebben sociopaten een hoog IQ dat ze kunnen gebruiken om te manipuleren en plannen te maken.
 • Seksueel afwijkend – Het gebrek aan wroeging, schuldgevoel of emotionele gehechtheid betekent dat de sociopaat graag affaires heeft en zich bezighoudt met twijfelachtige seksuele activiteiten zonder zijn verlangens in twijfel te trekken.
 • Gevoelig voor kritiek – Dat gezegd hebbende, zoals alle narcisten, zal de sociopaat verlangen naar de goedkeuring van anderen en zeer gevoelig zijn voor kritiek. Ze hebben vaak het gevoel dat ze de aanbidding en bewondering van de wereld verdienen en kunnen zich slachtoffer voelen.
 • Paranoïde – Vaak betekent hun gebrek aan begrip van emoties, samen met hun ongerijmde zelfbeeld, dat ze een gebrek aan vertrouwen en paranoia voelen.

Sociopaten variëren natuurlijk in hun symptomen en kunnen zich in verschillende gevallen anders gedragen. Hun belangrijkste eigenschap is echter dat ze doen alsof ze dezelfde empathische gevoelens en emoties hebben als anderen, terwijl ze die emotionele capaciteit in feite missen. Ze zijn dus koud en manipulatief en zien zelden een probleem in hun acties.

Vorige artikel Volgende artikel